J.M. GAY DE LIÉBANA “La pressió fiscal i legislativa ens està matant d’una manera cruel, cruel, cruel”.

Pase de Prensa | Jesús Abad.  ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA GAY DE LIÉBANA, PROFESSOR TITULAR D’ ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT DE LA UB En un dels seus llibres diu que “Espanya s’escriu amb E d’endeutament”. En aquest any 2014, podríem dir que “Espanya s’escriurà amb E d’Esperança”? Home, direm que sí, perquè així animem una […]